HÖKUMƏT BULUDU

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 2.4.5-ci yarımbəndinin icrası ilə əlaqədar dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının formalaşdırılması, saxlanılması, aparılması və inteqrasiyasının effektiv təşkili mərkəzləşmiş şəkildə “Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılmasını zəruri edir.

"Hökumət buludu" layihəsi haqqında

Adıçəkilən Strateji Yol Xəritəsinə uyğun olaraq “Hökumət buludu” layihəsi özündə dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının vahid platformaya inteqrasiyasının effektiv təşkili yolu ilə dövlət idarəçiliyində xərclərin azaldılmasını və dövlət qurumları arasında koordinasiyanın yüksəldilməsini ehtiva edən irihəcmli bir layihədir.

Tilda Publishing

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında 2019-cu il 03 iyun tarixli 718 nömrəli Fərmanına əsasən, “Hökumət buludu” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə dövlət informasiya sistemlərinin istismarına, infrastrukturunun qurulmasına və standartlarının formalaşdırılmasına, habelə dövlət idarəçiliyində informasiya sistemlərinin yaradılması və saxlanılması xərclərinin azaldılmasına və dövlət qurumları üçün mərkəzləşdirilmiş infrastrukturun yaradılmasına nail olunacaq. Beləliklə, dövlət qurumlarının informasiya texnologiyalarına, elektron xidmətlərin yaradılmasına və göstərilməsinə tələb olunan dövlət xərclərinin optimallaşdırılması, informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin daha müasir standartlar əsasında keyfiyyətli, dayanıqlı və təhlükəsiz infrastrukturda təşkilinin təmin edilməsi imkanı yaranacaq.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 718 nömrəli Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Nazirlər Kabinetinin “Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının “Hökumət buludu”na Keçid Planı”nın təsdiq edilməsi və “Hökumət buludu” ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 29 oktyabr 2020-ci il tarixində 428 nömrəli Qərar qəbul olunmuşdur. Qərara əsasən “Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının “Hökumət buludu”na Keçid Planı” təsdiq edilmişdir.


AZCLOUD Hökumət həlləri


AZCLOUD Hökumət həlləri, yəni “Hökumət buludu” layihəsi özündə dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının vahid mərkəzə miqrasiyası ilə dövlət idarəçiliyində xərclərin azaldılmasını və dövlət qurumları arasında koordinasiyanın yüksəldilməsini ehtiva edən irihəcmli bir layihədir.

Bir-birindən asılı olmayan 4 əlçatanlıq zonası əsasında həyata keçirilən layihə dövlət müəssisələri infrastrukturlarının inteqrasiyasının asanlığı və miqrasiyasının çevikliyi məqsədini daşıyır.

Layihənin əsas üstünlükləri

İT xərclərinə qənaət

“Hökumət buludu” layihəsinin reallaşdırılması ilə dövlət qurumları İT infrastruktur ilə bağlı xərclərin azaldılmasına nail olacaq. Belə ki, “bulud” texnologiyası İT infrastrukturunun “hovuz prinsipi” əsasında vahid platformadan idarə edilməsini təmin etməklə resursların daha səmərəli istifadəsini mümkün edəcək. Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, “Hökumət buludu”na miqrasiya etmiş dövlətlər İT xərclərinə 25-30% qənaət etmiş olurlar.

Beynəlxalq standartlara uyğunluq

Azcloud Hökumət həllərinin əlçatanlıq zonaları Tier III standartı uyğunluq sertifikatına, biznesin davamlılığı idarəetmə sistemi üzrə ISO 22306 standartı sertifikatına, İT xidmətlərinin göstərilməsi və idarə edilməsi üzrə ISO 20000 standartı sertifikatına və informasiya təhlükəsizliyi üzrə ISO 27001 standartı sertifikatına layiq görülmuşdür.

Özünü idarəetmə imkanı

“Hökumət buludu”na qoşulmuş dövlət qurumları onlar üçün ayrılmış İT resurslarını “Özünüidarəetmə platforması” vasitəsilə idarə etmək imkanına malik olacaqlar.

Xarici dövlətlərin təcrübəsi

ABŞ

08.02.2011 - "Federal Bulud Strategiyası" qəbul olunmuşdur və 2019-cu il 24 iyun tarixində yenilənmişdir. Statistikaya görə 25% xərcə qənaət olunmuşdur.

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
Birləşmiş Krallıq

"2011-2016 İKT Strategiyası"nda "Hökumət Buludu" nəzərə alındı. Dövlət qurumları üçün IaaS, PaaS və SaaS xidmətləri mövcuddur.

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
Türkiyə

Elm və Texnologiya Ali Şurası 2013-cü ildə "Bulud hesablama" sənədində dövlət qurumları üçün "vahid məlumat mərkəzi”ni nəzərdə tutan əlavəni etmişdir.

İrlandiya

2015 “Dövlət Xidmətləri İslahatı Planı”nda “Hökumət Buludu”nun inkişafı da qeyd edilmişdir.

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
Estoniya

2013-cü ildə Bulud texnologiyası "2020-ci ilədək Estoniya Rəqəmsal Planı" na daxil edilmişdir

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
Norveç

2016-cı ildə "Norveç üçün Bulud Hesablama Strategiyası" qəbul olunmuşdur.

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu

"Hökumət buludu"nun arxitekturası

100 Gbps

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirliyi tərəfindən hazırlanan “Hökumət buludu”nun arxitekturasına əsasən “Hökumət Buludu”nun fəaliyyəti Aktiv, Ehtiyat (DR), Arxiv və Test mərkəzləri olmaqla 4 əlçatanlıq zonası vasitəsilə həyata keçiriləcək.

hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
hökumət buludu, hokumət buludu, hokumet buludu, hökümət buludu
100 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
50 Gbps
50 Gbps
100 Gbps
100 Gbps

Layihə üzrə cari status

"Hökumət buludu"nun arxitekturası hazırlanmışdı

Ardıcıl olaraq dövlət qurumlarını rəsmi qaydada məlumatlandırmaq və miqrasiyanın həyata keçirilməsi

Sertifikatların alınması

Mərkəzlər üçün uyğun avadanlıqların alınması və quraşdırılması

“Hökumət buludu” operatoruna əlavə texniki heyətin işə qəbulu və uyğun təlimlərin verilməsi”

Mərkəzlər üçün yerlərin seçilməsi

Növbəti miqrasiyalar üçün layihə qruplarının yaradılması

Növbəti addımlar

Miqrasiya Planı və təsdiq Fərman layihəsinin yaradılması

“Hökumət buludu"nun həcminin hesablanması üçün dövlət qurumlarının hazırkı ehtiyacları sorğu ilə toplanmışdır”

"Hökumət buludu" layihəsinə beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb edilmişdir

Görülmüş işlər

“Hökumət buludu"na Keçid Planı üzrə dəyirmi masalar təşkil edilib

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "AzInTelecom" MMC-nin “Azcloud Hökumət Həlləri” layihəsi çərçivəsində, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının “Hökumət buludu”na Keçid Planı” üzrə dəyirmi masa görüşləri keçirilib.

Normativ, miqrasiya, maliyyə və texniki məsələlərin müzakirəsi məqsədilə 2020 - 2021-ci illər ərzində “Hökumət buludu”-na keçidi nəzərdə tutulmuş 161 dövlət qurumundan, birinci və ikinci mərhələ üzrə 36 -nın nümayəndələri ilə 16 mart- 20 may 2021-ci il tarixləri arasında dəyirmi masa görüşləri təşkil olunub. Görüşlərdə “Hökumət buludu” konsepsiyasınının tətbiqi zamanı miqrasiyanın təşkili, ehtiyat, maliyyə aspektləri, arxiv üçün mərkəzlərdən istifadə imkanları, informasiya təhlükəsizliyi, hüquqi mexanizm və iştirakçıları maraqlandıran digər sahələr üzrə suallar cavablandırılıb.

“Hökumət buludu”na keçidlə, dövlət qurumları ənənəvi İT infrastrukturdan “bulud”a miqrasiya edib, İT resurslarını qısa zamanda əldə edərək layihələrini daha çevik və effektiv şəkildə həyata keçirir, işçilərin məhsuldarlığını artırırlar.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın regionda rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi istiqamətində aparılan ardıcıl islahatlarda önəmli rol oynayan “AzInTelecom” MMC Azərbaycan və Cənubi Qafqaz regionunda “TIER III”, “ISO 20000”, “ISO 22301” və “ISO 27001” sertifikatlarına malik ilk əlçatanlıq zonası əsasında “AZCLOUD” bulud, “AZCLOUD Enterprise” və “Hökumət həlləri” xidmətlərini göstərir.

"Hökumət buludu" layihəsi ilə bağlı sorğularınızı göndərin